Διοίκηση

Σύμβαση Σταθμού Πεδίου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Handover 1 s

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2012, υπεγράφη συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ) και του Λαμπριάδειου Ιδρύματος. Η συμφωνία αναφέρεται στο κτίριο το ιδρύματος στα Άνω Πεδινά Ζαγορίου, που είχε στεγάσει τη Λαμπριάδειο Οικοκυρική Σχολή για 27 χρόνια πριν κλείσει το 2006. Ο στόχος της καινούριας συμφωνίας ήταν να φιλοξενήσει δραστηριότητες έρευνας και διδασκαλίας λειτουργώντας ως Σταθμός Έρευνας του ΠΙ. Έγινε παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου της Λαμπριαδείου Οικοκυρικής Σχολής για 25 χρόνια. Το 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας πανεπιστημιακής μονάδας αποφάσισε να της δοθεί η ονομασία ΠΑΛΑΣΕ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Λαμπριάδειος Σταθμός Έρευνας). Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, την 1η Ιουλίου 2014, έγινε η παραχώρηση της χρήσης για 25 χρόνια.

Διοικητικό Συμβούλιο