Διοίκηση

Σύμβαση Σταθμού Πεδίου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Handover 1 s

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2012, υπεγράφη συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ) και του Λαμπριάδειου Ιδρύματος. Η συμφωνία αναφέρεται στο κτίριο το ιδρύματος στα Άνω Πεδινά Ζαγορίου, που είχε στεγάσει τη Λαμπριάδειο Οικοκυρική Σχολή για 27 χρόνια πριν κλείσει το 2006. Ο στόχος της καινούριας συμφωνίας ήταν να φιλοξενήσει δραστηριότητες έρευνας και διδασκαλίας λειτουργώντας ως Σταθμός Έρευνας του ΠΙ. Έγινε παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου της Λαμπριαδείου Οικοκυρικής Σχολής για 25 χρόνια. Το 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας πανεπιστημιακής μονάδας αποφάσισε να της δοθεί η ονομασία ΠΑΛΑΣΕ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Λαμπριάδειος Σταθμός Έρευνας). Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, την 1η Ιουλίου 2014, έγινε η παραχώρηση της χρήσης για 25 χρόνια.

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Τζων M. Χάλλεϋ, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Γεώργιος Θυφρονίτης, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και ΤεχνολογιώνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Καλλιόπη Στάρα, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Κωνσταντίνα Μπάδα, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Βασίλειος Δόνος, Ίδρυμα της Λαμπριαδείου Οικοκυρικής Σχολής
 • Παντελής Παπιγκιώτης, Δήμος Ζαγορίου
 • Ευάγγελος Παπιγκιώτης, Τοπική Κοινότητα Άνω Πεδινών
 • Ελένη Κοτζαμποπούλου, Αρχαιολόγος
 • Γεώργιος Μαλίνης, Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου *
 • * Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη, Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου (αναπληρωματικό μέλος)
 • Γεώργιος Γκωλέτσης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Κωνσταντίνος Γαβριλάκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #eef9591 #090913225653