Φθινοπωρινό σχολείο

Autumnschool 1 s Autumnschool 2 s

Autumnschool 3 s

 

Στο κτίριο της πρώην Λαμπριαδείου Οικοκυρικής Σχολής και σήμερα στο κτίριο του ΠαΛαΣΕ, πραγματοποιείται και φιλοξενείται από το 2011 το μεταπτυχιακό Σχολείο που έχει ως αντικείμενο την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό της εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διερεύνηση των αλλαγών που συντελούνται στον χαρακτήρα της εργασίας στη σύγχρονη κοινωνία, αλλαγών που επαυξάνουν την κοινωνική ανισότητα.

Την ευθύνη της οργάνωσης και της λειτουργίας του Σχολείου την έχει το Εργαστήριο Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Κωνσταντίνα Μπάδα) σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟΠ.) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντειου Πανεπιστήμιου και τη συμμετοχή και άλλων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Φορέων (Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου).

Η θεωρητική διδασκαλία συνοδεύεται από επιτόπια έρευνα (ποσοτική, ποιοτική, βιβλιογραφική, αρχειακή κ.ο.κ.), στην οποία συμμετέχουν οι φοιτητές μετά από επιλογή της θεματικής που τους ενδιαφέρει. Ιστοσελίδα του Σχολείου: http://users.uoi.gr/gramisar/kosmosergasias/autumnschool_anopedinon/.

Στους πλούσιους καρπούς του Σχολείου συνυπολογίζεται και η on line έκδοση Περιοδικού με τίτλο «Ο κόσμος της Εργασίας», του οποίου το Α' τεύχος είναι αφιερωμένο στις εργασίες και στα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου σε τρία χωριά του Ζαγορίου (http://kosmos-ergasias.unit.uoi.gr/).

Στα πλαίσια του Σχολείου και σε συνεργασία με τον Δήμο Ζαγορίου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πανωσουδενιωτών και την Λαμπριάδειο Οικοκυρική Σχολή πραγματοποιούνται Ημερίδες, Ανοιχτά Μαθήματα, διαλέξεις, κινηματογραφικές προβολές και συζητήσεις για θέματα Πολιτισμού, Παιδείας, Προοπτικών σύνδεσης του Πολιτισμού με την Τοπική Ανάπτυξη, θέματα προστασίας του περιβάλλοντος κλπ.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #eef9591 #090913225653