Σύλλογος μανιταρόφιλων

Manitaria 1 s

Manitaria 2 s 

Στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου η ποικιλία των μυκήτων είναι εξαιρετικά μεγάλη (περισσότερα από 2.000 είδη μανιταριών). Το έντονο ανάγλυφο του εδάφους, η ποικιλία των δασικών ειδών, η εναλλαγή των πετρωμάτων και οι υψηλές βροχοπτώσεις δημιουργούν κατάλληλα μικροενδιαιτήματα για πολλά είδη μυκήτων.

Το 2007 ιδρύθηκε ο Σύλλογος Μανιταρόφιλων Ηπείρου, ο 4ος σύλλογος μανιταρόφιλων που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Σκοποί του συλλόγου αποτελούν η διάδοση της γνώσης που αφορά τα μανιτάρια, η καταγραφή του μυκοπληθυσμού της Ηπείρου, η προστασία και διατήρηση της μυκοχλωρίδας, η διαρκής ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων και η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και συμπεριφοράς στην Ήπειρο.

Ως σήμερα έχει επιδείξει έντονη δραστηριότητα στην γνώση και προστασία της μυκοχλωρίδας με την διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων μανιταρογνωσίας και μανιταροφιλίας (παρουσιάσεις βιβλίων, επιστημονικές ημερίδες, ομιλίες σε σχολεία και κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκθέσεις φωτογραφιών και αποξηραμένων μανιταριών, διαλέξεις κ.α.). Ανάμεσα στις άλλες εκδηλώσεις οργανώνει ετήσιες γιορτές μανιταριού όπου συμμετέχουν εκατοντάδες πολίτες από όλη τη χώρα.

Οι περισσότερες γιορτές μανιταριού που οργανώθηκαν από την έναρξη των δραστηριοτήτων του Συλλόγου ως σήμερα έλαβαν χώρα στο Ζαγόρι, αρχικά στις εγκαταστάσεις της Λαμπριαδείου Σχολής στα και στη συνέχεια στο ΠΑΛΑΣΕ.