Ανανέωση εξοπλισμού

H ανανέωση υποδομών του κτιρίου βασίστηκε στην επιλογή για πλήρη αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του, με στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου «Σταθμού Πεδίου» ικανού να λειτουργεί με την μέγιστη δυνατή αυτάρκεια, και να φιλοξένει ερευνητές και σπουδαστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για διδασκαλία και έρευνα υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Παράλληλα εξασφαλίζεται η δυνατότητα για μικρά συνέδρια, σεμινάρια και λοιπές επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται τόσο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όσο και από τον Δήμο και λοιπούς τοπικούς φορείς.

Οι κυριότερες επεμβάσεις ανανέωσης είναι :

 • Εργασίες επισκευών & εκσυγχρονισμού (Ανακαίνιση κοινόχρηστων λουτρών, μονώσεις κελύφους, χρωματισμοί, ψευδοροφές, κουφώματα κλπ.).
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και την αντικατάσταση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ώστε να επιτευχτεί εξοικονόμηση ενέργειας και να περιοριστούν τα έξοδα λειτουργίας και οι μελλοντικές ανάγκες συντήρησης, όπως:
  • Νέες εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών, θέρμανσης και ύδρευσης.
  • Αντικεραυνική προστασία.
  • Πυροπροστασία.
  • Εγκατάσταση ανελκυστήρα ΑΜΚ.
 • Επεμβάσεις στην εξωτερική μορφή του κτιρίου.
 • Συμπληρωματικές εργασίες ήτοι δεξαμενές, διαμορφώσεις φυτεύσεις κλπ.

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #eef9591 #090913225653