Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Exoplismos 1 s

Εκτός από ερευνητικό σταθμό πεδίου το ΠΑΛΑΣΕ μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό χώρο και μέσο εφαρμογής των αρχών της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (στην ευρεία της έννοια). Η γεωγραφική θέση του Σταθμού σε ένα φυσικό περιβάλλον αποτελούμενο από πολλούς και διαφορετικούς βιοτόπους-οικοτόπους καθώς και η πλούσια ιστορική - πολιτισμική παράδοση της περιοχής μπορούν να αποτελέσουν το θεματικό υπόβαθρο για την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ.

Εφαρμόζοντας στρατηγικές της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, το ΠΑΛΑΣΕ, μπορεί να αναδειχθεί σε φορέα πολύπλευρων δράσεων, μέσω της σχεδίασης ανάπτυξης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων τοπικού θεματικού περιεχομένου, διοργανώνοντας εκδρομές-ξεναγήσεις, σεμινάρια και ημερίδες, εκδηλώσεις για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, το ευρύτερο κοινό αλλά και την τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #eef9591 #090913225653