Οδηγίες πρόσβασης

Τρεις είναι οι πιθανές επιλογές αναφορικά με την πρόσβαση επισκεπτών-ομάδων φοιτητών στο σταθμό πεδίου στα Άνω Πεδινά:

Χάρτης του Σταθμού Πεδίου.

Μπορείτε να επισκεφτείτε το Σταθμό Πεδίου ακολουθώντας τον χάρτη.

From Address: